Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017

maandag 15 mei 2017 09:20

Afgekort gaat het over de APV.

Als raad zijn we in deze maand bezig om een gewijzigde APV vast te stellen.

Dit omdat in de achterliggende jaren vaak overbodige regelgeving in de verordening is terecht gekomen.

Regelgeving die dubbel aanwezig is in verschillende verordeningen en wetgeving moest nodig kritisch onder loupe worden genomen.

Ook als fractie van ChristenUnie-SGP hebben we hier kritisch naar gekeken.

Natuurlijk vinden ook wij dat doublures moeten worden vermeden, maar duidelijke wetgeving is voor ons ook een lief ding.

Een van de dingen wat ons bezig hield was de verordening t.a.v. het toestaan van speelvoorzieningen oftewel casino's.

In Pijnacker-Nootdorp mag er 1 aanwezig zijn.

In niet alle, maar wel in veel gemeenten van onze omvang staat het aantal op 0. 

Ook onze fractie ziet liever geen dan 1!

Je merkt in de discussie als het gaat over regelgeving dat onder de mensen, ook politiek, er steeds meer moet kunnen.

Eigen verantwoordelijkheid is het toverwoord.

Terecht natuurlijk, maar waar is die aan gerelateerd?

Graag slaan wij op dit punt de Bijbel open en komen erachter dat we zorg moeten hebben voor onze medemens zeker als verslaving dreigt.

En als overheid hebben naar dat we in de Romeinenbrief lezen een verantwoordelijkheid die niet naar de achtergrond geschoven mag worden.

Cock Weerheim

« Terug