Windmolens

windmolenszondag 14 februari 2016 12:53

Deze maand is er veel gediscussieerd over windmolens. Aanleiding is een startdocument van de Provincie over mogelijke plaatsen voor windmolens.
De provincie heeft van de landelijke overheid een opgave om een bepaald vermogen aan windenergie te realiseren.

Als mogelijke locatie is door de Provincie de Balij aangegeven omdat eigenaar Staatsbosbeheer dit heeft aangegeven. In 2012 is er door de gemeenteraad na onderzoek besloten dat er geen windmolens met een vermogen van 1 MW of meer mogelijk zijn binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wel is toen besloten om nog een onderzoek naar de mogelijkheid van windmolens met een hoogte minder dan 60 meter. Hierbij moet vermeld worden dat wij als ChristenUnie-SGP wel voorstander waren van een Windmolen op Heron.

Nieuwe locatie?
Nu is gebruikelijk dat het college een zienswijze op een dergelijk startdocument stuurt waarin het standpunt van de raad wordt weergegeven. Begin van deze maand werd een extra raadsvergadering belegd door o.a. Groen Links omdat ze de zienswijze wilden amenderen. Hierin werd zelfs een nieuwe mogelijke locatie voor een windmolen voorgesteld. Dit amendement haalde geen meerderheid. Wij staan op het standpunt dat je dan niet  moet doen wat je de Provincie verwijt, namelijk zonder onderzoek te doen naar draagvlak een locatie toevoegen.


Tot verbazing van veel partijen stuurden Groen Links, PvdA en PvdD een eigen zienswijze naar de Procincie. Wat wij als partijen uit de pers moesten vernemen. Nu is dat niet verboden maar niet gebruikelijk. Dit heeft dan ook tot een pittige discussie geleid in de besluitvormende raad van januari.

De discussie over windmolens is nog niet voorbij. Het onderzoek naar kleinere windmolens volgt….

« Terug