Energie neutraal

zaterdag 20 februari 2016 13:52

In de afgelopen periode is er in de verschillende vergaderingen veel gesproken over de toekomst van Pijnacker-Nootdorp tot het jaar 2050. Thematische structuurvisie duurzame energie & neutraliteit. Het gebruik van energie en de verkrijging ervan moet komen in een balans. Energie neutraal. Dit om onze aarde leefbaar door te kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Als geen ander weten wij dat we zorgvuldig met onze aarde moeten omgaan. Bouwen en bewaren. Bij de besprekingen in de beeld, oordeel en besluitvormende vergaderingen bekroop me soms toch een gevoel alsof dit door menselijke maakbaarheid moet worden gedaan. Als christen vraagt dit ook inzet, maar toch...

De energie neutrale samenleving moet in 2050 zijn uitwerking hebben. We hebben het over een zeer belangrijke visie zeker in het kader van ons rentmeesterschap, maar het heeft geen eeuwigheidswaarde om het zo nog maar eens te zeggen. De noties dat wij hier geen ''blijvende stad '' hebben mogen we daarbij niet vergeten. ''Maar wij verwachten, naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde....'' (2 Petrus 3:13)

CW

« Terug