Algemeen

Provinciale Staten-verkiezingen 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Het betroffen twee verkiezingen, tegelijk, op één dag, nl. tegelijk met verkiezingen voor het Waterschap.
Eigenlijk waren het zelfs drie verkiezingen, want de leden van alle Provinciale Staten stemden op 26 mei 2015 de nieuwe leden van de Eerste Kamer.

Aan de Provinciale verkiezingen deden de ChristenUnie en de SGP afzonderlijk mee.

Informatie van de ChristenUnie- en de SGP-fracties, omtrent deze verkiezingen is weeergegeven op de volgende sites:

Campagne:
Voorafgaand aan de verkiezingen werden er door de ChristenUnie en SGP diverse campagne-activiteiten uitgevoerd.
Zo is er, op woensdag 4 maart, een bezoek gebracht aan het melkveehouderijbedrijf van de familie D. Gravesteijn aan de Oude Leedeweg 25 te Pijnacker.
Dit bedrijf is een voorbeeld van de complexiteit van keuzes die moeten worden gemaakt, door hen en door de overheden, tussen landbous, landschap, toerisme, recreatie en natuur.