Waterschap, 20 maart 2019

verkiezingen - Waterschap 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 worden er verkiezingen gehouden voor het algemeen bestuur van het waterschap 'Hoogheemraadschap van Delfland'.
De verkiezingen worden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Aan de de Waterschapsverkiezingen doen de ChristenUnie met SGP gezamenlijk mee (ineengeschoven lijst).

Informatie van de ChristenUnie- en de SGP-fracties omtrent de waterschapsverkiezingen
is onderstaand weeergegeven:

Campagne:
Voorafgaand aan de verkiezingen werden er door de ChristenUnie en SGP diverse campagne-activiteiten uitgevoerd.
Op bovengenoemde internet-sites is daar informatie over weergegeven.