Waterschap, 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen gehouden voor het algemeen bestuur van het waterschap 'Hoogheemraadschap van Delfland'.
De verkiezingen werden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Aan de de Waterschapsverkiezingen deden de ChristenUnie met SGP gezamenlijk mee (ineengeschoven lijst).

Informatie van de ChristenUnie- en de SGP-fracties omtrent de waterschapsverkiezingen
is onderstaand weeergegeven:

Campagne:
Voorafgaand aan de verkiezingen werden er door de ChristenUnie en SGP diverse campagne-activiteiten uitgevoerd.
Zo is er bijvoorbeeld op woensdag 4 maart 2015 een bezoek gebracht aan het melkveehouderijbedrijf van de familie D. Gravesteijn, aan de Oude Leedeweg 25 te Pijnacker.
Dit bedrijf is een voorbeeld van de complexiteit van keuzes die moeten worden gemaakt, door hen en door de overheden, tussen landbous, landschap, toerisme, recreatie en natuur.