Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 worden er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zullen de partijen ChristenUnie en SGP weer gezamenlijk meedoen,
dus met een zogenoemde in-eengeschoven lijst.
Deze werkwijze is de afgelopen decennia ook gehanteerd, en is beide partijen altijd goed bevallen.

Over de volgende onderwerpen wordt hierna informatie weergegeven:

verkiezingsprogramma CU-SGP, gemeenteraad 2018-2022

Het verkiezingsprogramma is weergegeven onder:
Standpunten - verkiezingen > programma 2018-2022

campagne-activiteiten, i.v.m. verkiezingen op 21 maart 2018

Door de ChristenUnie-vereniging en de SGP-vereniging in Pijnacker-Nootdorp zijn de volgende activiteiten gepland:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

momenteel geen activiteiten gepland

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De kandidaten stellen zich hier onder aan u voor, en motiveren hun keuze om zich verkiesbaar te stellen.


1. Cock (C.) Weerheim, SGP, Pijnacker.
Cock Weerheim
In 1955 in Pijnacker geboren, waar hij ook is opgegroeid.
Lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
Cock is werkzaam in de kwaliteitszorg (kalibratie en onderhoud).

Sinds 1995 is Cock actief in de politiek.
Eerst als commissielid en vanaf januari 2002 (fusiegemeente) twee perioden als gemeenteraadslid.
Daarna weer als zogenoemd lid van buiten de raad (2010-2014).
Vanaf 2014 is hij opnieuw raadslid in Pijnacker-Nootdorp, samen met Rob van der Welle.
Al deze tijd is Cock lid geweest van de steunfractie van ChristenUnie-SGP.

Cock heeft in die jaren ook zijn plaats ingenomen in besturen van kerk en werk.
Hij komt uit een SGP-nest.
Het maken van keuzes in de praktische politiek met als toets Gods Woord, de Bijbel, heeft hem altijd al geboeid. Een heilzaam Woord voor alle mensen. De beginselen van de SGP spreken hem daarbij erg aan.


2.
Rob (R.) van der Welle, ChristenUnie, Pijnacker.
Rob van der Welle, 2014
Geboren: 1964.
Lid van Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Pijnacker.

Rob is afdelingsmanager Medische Instrumentatie (onderhoud en beheer van medische apparatuur) in een combinatie van ziekenhuizen in de regio.

Rob is dvierse perioden lid geweest van de gemeenteraad in Pijnacker-Nootdorp. Eerst in de periode van maart 1995 tot en met december 2001. Daaropvolgend is hij actief geweest in raadscommissies, Vanaf 2014 tot 2018 was Rob opnieuw lid van de gemeenteraad.
In al deze jaren is hij dan ook lid geweest van de steunfractie ChristenUnie-SGP.
Daarnaast heeft Rob ervaring in diverse andere besturen en raden.

Rob wil deze langdurige en brede ervaring graag weer inzetten voor de fractie. Hij kan tegenwoordig ook voldoende tijd hiervoor vrijmaken.
Hij vindt het belangrijk dat de dingen die je doet ook een maatschappelijke relevantie hebben. Politiek wil hij bedrijven vanuit dezelfde basis als waaruit hij wil leven, nl. vanuit Gods Woord.


3.
Jan (J.G.P.M.) Vincenten, ChristenUnie, Pijnacker.
Jan Vincenten, 2014
Geboren: 1947.
Lid van Protestantse Kerk in Nederland, te Delft.

Jan was tot 1 oktober 2008 (‘pensioen’) algemeen directeur Rabobank Nootdorp-Pijnacker.
Daarnaast had en heeft Jan diverse nevenfuncties, zoals lid regiobestuur Oostland, K.v.K. Haaglanden, bestuurslid VNO-NCW Oostland, voorzitter Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp.

Vanaf maart 2010 tot maart 2014 is Jan raadslid geweest in Pijnacker-Nootdorp, voor de fractie ChristenUnie-SGP. Vanaf enkele jaren voor deze periode, december 2008, is Jan lid van steunfractie hiervan.

Jan wil de komende jaren niet meer de rol van lijsttrekker vervullen, omdat hij inmiddels penningmeester is van het overkoepelend college van kerkrentmeesters (5 deelgemeenten) van zijn kerk. Daarbij maakt hij ook deel uit van het Dagelijks Bestuur hier van, en is hij actief in de bouwcommissie van de Nieuwe Kerk van Delft. Het raadswerk vergt veel tijd, en al deze zaken zijn niet meer voldoende goed te combineren.
De (steun)fractie kan desgevraagd gelukkig, in bepaalde mate, gebruik blijven maken van Jan zijn grote kennis van, en inzicht in, vele lokale en regionale zaken, en daarnaast algemene financiële, organisatorische en personeelszaken.


4.  Pieter (P.H.) Heijboer, SGP, Pijnacker.

....tekst volgt ....


5.
Gert (G.A.) Korteweg, ChristenUnie, Nootdorp.
Gert Korteweg
Geboren: 1950.
Lid van Evangeliegemeente Morgenstond te Pijnacker.

Gert is werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW in Den Haag; sinds enkele jaren is hij gepensoneerd.

Vanaf 2003 tot 2010 is Gert lid geweest van de gemeenteraad-commissie Welzijn (voorheen Welzijn, Zorg, Onderwijs). Vanaf 2002 is hij lid van de steunfractie ChristenUnie-SGP. Gert heeft daarnaast ervaring in diverse besturen.

Gert is bereid om actief te blijven in de steunfractie, met daarbij speciale aandacht voor de onderwerpen WMO, jongeren, e.d.


6.
Sander (S.) de Vree, SGP, Delfgauw.

Sander de Vree, kandidaat GR 21 maart 2018

Geboren: 1954.
Lid van de Gereformeerde Gemeente te Delft.

Sander is hoofd Waterlab bij de Faculteit Civiele Techniek aan de TU Delft. Met als achtergrond HBO-electrotechniek heeft Sander ruime ervaring bij de ondersteuning van het waterloopkundig onderzoek.

Sander heeft daarnaast ervaring in het kerkbestuur.
Tevens is hij voorzitter geweest van de lokale kiesvereniging en van de provinciale vereniging in resp. de Noordoostpolder en Flevoland.

Voor Sander is politiek niet zijn hobby, maar hij wil zich wel inzetten voor het besturen van een gemeente zoals God dat in Zijn Woord voorhoudt.


7.
Joyce (J.) de Haan – Kerssies, ChristenUnie, Nootdorp.

Joyce de Haan-KerssiesGeboren: 1967.
Lid van de Protestantse Kerk in Nederland, te Nootdorp.

Joyce is werkzaam als projectleider Jong Perspectief, het maatjes- en mentorproject in de regio.
Daarnaast is ze één van de pioniers van Netwerk Young Connection, een netwerk waarbij jongeren ingezet worden voor mensen met een klein of geen netwerk in Pijnacker-Nootdorp.
Als vrijwilligster is Joyce betrokken bij het Repair Cafe Nootdorp en samen met vrienden organiseert ze dit jaar voor de tweede keer het Huiskamerfestival Nu of Noot.

Samenleven en zorg voor elkaar staat centraal in het verkiezingsprogramma van ChristenUnie/SGP.
Het christelijk geloof is voor Joyce hierin richtinggevend. Zij vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en hier zo nodig in ondersteund kan worden door praktische regelingen als Rotterdampas.
Ze staat voor een duurzame samenleving waarin we verantwoordelijk omgaan met de schepping. In het Repair Cafe wordt hier op kleine schaal praktisch uiting aangegeven door apparaten een tweede leven te geven.


8.
Anthonie (A.) Slingerland, SGP, Pijnacker.
Anthony Slingerland
Geboren: 1965.
Lid van Gereformeerde Gemeente te Delft.

Anthonie is werkzaam als chauffeur/verkoper in een familiebedrijf.
Daarvoor vervulde hij diverse functies in de tuinbouw.

Anthonie wil graag meewerken aan het uitdragen van een christelijk geluid in de politiek van ons dorp, dat dus vanuit Gods Woord.
Vanuit de gedachte rentmeester te zijn op deze aarde, hebben zaken als milieu, energie en zorg vooral zijn interesse.


9.
Oscar (O.M.) Kuipers, SGP, Nootdorp.

Oscar KuipersGeboren: 1989.
Lid van de hervormde gemeente 'Morgenster' te Zoetermeer.

Oscar was werkzaam als postbezorger bij PostNL en bij de belastingdienst Toeslagen.
Hij is daardoor goed bekend met de (Nootdorpse) samenleving, en weet wat er gaande is.
Hij heeft veel interesse met wat er gebeurt in het nieuws en de politiek, en volgt de ontwikkelingen op het spoor/OV met veel interesse.   

Oscar wil tijd vrijmaken voor het voeren van christelijke politiek: christelijke politiek heeft voor iedereen een meerwaarde.


10.
Peter (P.A.) van Bokhoven, SGP,  Delfgauw.
Peter van Bokhoven
Geboren: 1949.
In de periode 1982 tot 1995 is Peter gemeenteraadslid geweest in Pijnacker, namens de toenmalige SGP/GPV/RPF (GPV en RPF waren de voorloper van de ChristenUnie).
Peter vind een goed contact met de inwoners van onze gemeente erg belangrijk:
betrek de mensen in een vroegtijdig stadium bij het maken van de plannen; maak minder plannen van achter het bureau!

Zijn interesse gaat vooral uit naar de gebieden bestuur, verkeer, maatschappelijke zorg en onderwijs.
Hij staat voluit achter de christelijke visie van èn de uitwerking in de praktijk van de ChristenUnie-SGP;
het belang en de waarde van deze aanpak wil hij graag onderstrepen als kandidaat op de kandidatenlijst.

 
11.
Kees (C.) Weerheim, SGP, Pijnacker.
Kees Weerheim
Geboren: 1965.
Lid van  Protestantse Kerk in Nederland, te Delft.

Kees is eigenaar van een transportbedrijf in Pijnacker.

Hij vindt het van belang dat  aan de politiek wordt meegewerkt,
op een verantwoorde manier.