Nieuws


In de politiek van Pijnacker-Nootdorp wil de fractie van ChristenUnie-SGP staan voor een gemeentepolitiek die gericht is op de eer van God, tot welzijn van elkaar en van de omgeving waarin wij leven, wonen en werken.
"Samen de schouders eronder", luidt de titel van ons verkiezingsprogramma. Sámen met elkaar als burgers, maatschappelijk middenveld en gemeentebestuur, en sámen in verbondenheid met God.

 Hieronder het laatste nieuws ...

Gemeenteraadsverkiezingen komen er aan...

dinsdag 05 december 2017 19:52 Maart 2018 is het zover.
Voorbereidingen zijn volop aan de gang.
Waar staan de partijen voor?
Is dat duidelijk bij de kiezer of blijft het allemaal wat zweven...
Iedere partij heeft een program en staat voor bepaalde waarden mag men hopen.
Iemand zei: ''De ChristenUnie/SGP heeft toch eigenlijk geen program nodig, ze hebben de Bijbel".
Oke, helemaal waar al zal er in Pijnacker -Nootdorp genoeg zijn waar niet altijd de Bijbel 1 op 1 bijgesleept kan worden.
Toch blijft het in alles waar dat bij al ons kiezen en handelen de toets aan de Bijbel staande moet blijven.

Best een dik program.

CW lees verder

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2018

woensdag 11 oktober 2017 20:02 Voor de verkiezingen van de gemeenteraad hebben ook de partijen ChristenUnie en Staatkundig Gereformeerde Partij(SGP) hun kandidaten gesteld.
Twee bekende gezichten (nu raadsleden)voeren de lijst aan.
Nu Cock Weerheim als nummer 1 direct gevolgd door Rob van der Welle.

Verder zijn kandidaten op de lijst:
J.G.P.M.(Jan) Vincenten(CU)
J.P.(Pieter)Heijboer(SGP)
G.A.(Gert)Korteweg(CU)
S.de(Sander) Vree(SGP)
J.de(Joyce) Haan-Kerssies(CU)
A.(Anthonie) Slingerland(SGP)
O.M.(Oscar) Kuipers(SGP)
P.A.(Peter)van Bokhoven(SGP)
C.(Kees)Weerheim(SGP)

Hiermee zij de eerste stappen gezet naar de komende raadverkiezingen.

CW lees verder

De Rabo-lokatie

zaterdag 30 september 2017 00:21 Als het goed is geeft de kop boven een kranten artikel in een zin weer wat het stuk probeert te zeggen.
Afgelopen weken hebben we als raad gestoeid over de Rabo-locatie.
Best wel lastig omdat er een amendement lag uit 2016 waarin er afspraken werden gemaakt over het aantal bouwlagen.
Nu er echter plannen zijn gekomen die een wat ander beeld vertonen en op accenten meer bouwlagen, ontstond er wel wat debat de afgelopen weken.
In de oordeel vormende vergadering waren we het bijna allemaal over eens dat we na wat kneden, schaven en boetseren eruit moesten zien te komen.
Bij amendement in die lijn tijdens de besluitvormende vergadering konden de meeste fracties opgelucht ademhalen.
Zo komen we er uit!
De kop op Telstar Online gaf een ander beeld.
Met " Raad niet akkoord met plannen Rabo-locatie'' sloegen ze de plank helemaal mis.

CW lees verder

Jose van Egmond burgemeester van Reimerswaal

vrijdag 08 september 2017 19:29 Onze wethouder Jose van Egmond gaat naar Reimerswaal.
Een gemeente in Zeeland met een raad van 19 zetels.
Ontzettend leuk dat Jose is benoemd.
Hierbij onze felicitaties.
De gemeente Reimerswaal heeft een gemeenteraad van 19 zetels waarvan er 7 worden ingenomen door de SGP.
Een beetje wennen zal het zijn, maar gelukkig heeft ze al iets van dat soort lieden hier mogen ervaren.
Jose het ga je goed onder Gods zegen.

Cock lees verder

Algemene beschouwingen bij de Kadernota 2017, 29 juni 2017

Hartslag meters.jpgwoensdag 05 juli 2017 12:26 Op donderdag 29 juni 2017 is in de gemeenteraad de Kadernota 2017 behandeld. De tekst die deze avond door Rob van der Welle is uitgesproken, namens de fractie ChristenUnie-SGP, is weergegeven ... lees verder

Moties en amendementen bij de Kadernota 2017

Infrastructuurmaandag 03 juli 2017 13:08 Bij de behandeling van de kadernota 2017 zijn ook een aantal moties/amendemanten aangenomen waar we als CU/SGP mede-ondertekenaar van waren. De motie t.a.v. de Rotterdampas waarmee inwoners ... lees verder

VMBO-school in Pijnacker-Nootdorp...!?

MBOwoensdag 28 juni 2017 21:00 Hetzelfde zeggen is niet altijd het zelfde bedoelen. Het zelfde bedoelen is nog niet altijd het zelfde zeggen. Als alle partijen zich voor een VMBO school binnen de gemeentegrenzen uitspreken kan ... lees verder

Algemene Plaatselijke Verordening Pijnacker-Nootdorp 2017

maandag 15 mei 2017 09:20 Afgekort gaat het over de APV. Als raad zijn we in deze maand bezig om een gewijzigde APV vast te stellen. Dit omdat in de achterliggende jaren vaak overbodige regelgeving in de verordening is ... lees verder

Koninklijke onderscheiding

woensdag 26 april 2017 23:16 Aan de vooravond van koningsdag worden er in ons land velen koninklijk onderscheiden.
Ook in onze gemeente Pijnacker -Nootdorp is dat weer gebeurd.
De onder ons bekende Peter van Bokhoven werd onderscheiden voor vrijwilligerswerk in Den Haag en allerlei werkzaamheden binnen de Gereformeerde Gemeenten.
De kerk waar hij lid van is.
Peter kennen we ook als voormalig raadslid voor de SGP, GPV en RPF.
Hij maakte in de jaren '80 en begin jaren '90 deel uit van de Raad.
Als fractie en steunfractieleden feliciteren wij Peter met deze onderscheiding.
Nu dus koninklijk in de Orde van Oranje Nassau.
WE mogen zeggen dat Peter in al het werk zich voor de Koning niet heeft geschaamd!

CW lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

maandag 24 april 2017 16:23 Dat is nog ver weg zeggen we dan.
We weten ook dat de tijd snel gaat, want het is zo weer zover.
Nu we pas de Tweede kamer verkiezingen achter de rug hebben zijn velen binnen de partij(en) zich aan het voorbereiden op de verkiezingen van 2018.
Zo ook de SGP.
Afgelopen zaterdag 22/4 zijn we als leden tijdens de jaarvergadering stevig en praktisch bezig geweest om ons voor te bereiden.
Gezien het feit dat we achteraf vaak zeggen:''waar blijft de tijd...'', is dit voor ons als fractie van de ChristenUnie/SGP alvast een duwtje...

Cock lees verder

SGP bezoek

vrijdag 10 maart 2017 20:33 Vandaag 10 maart was kandidaat nr.4 van de SGP lijst voor de komende Tweede Kamer verkiezingen op bezoek in Pijnacker.
De heer Ruissen bracht een bezoek aan de JHL-groep; de bekende Gerbera kweker in onze gemeente.
Lennart Lekkerkerk vertelde over het bedrijf aan de hand van een presentatie.
Onderwerpen als milieu, gewas, arbeid, energie, opleiding en politiek kwamen ter sprake.
Na een rondleiding door het bedrijf, dat bijna geheel automatisch gerbera's op de markt brengt , ging de heer Bert-Jan Ruissen richting de volgende verkiezingsbijeenkomst.

CW lees verder

7 november: politiek café over Informele Zorg, met Tweede Kamerleden

Gezinszorgwoensdag 12 oktober 2016 21:13 Op 7 november politiek café over Informele Zorg, met Tweede Kamerleden Het onderwerp goede en betaalbare zorg maakt veel los bij mensen, natuurlijk ook bij de inwoners van onze gemeente. Dit is ... lees verder

Algemene beschouwingen bij de Kadernota 2016, 30 juni 2016

rolstoel-610dinsdag 05 juli 2016 21:22 Op donderdag 30 juni 2016 is in de gemeenteraad de Kadernota 2016 behandeld. De tekst die deze avond door Rob van der Welle is uitgesproken, namens de fractie ChristenUnie-SGP, is weergegeven ... lees verder

Energie neutraal

zaterdag 20 februari 2016 13:52 In de afgelopen periode is er in de verschillende vergaderingen veel gesproken over de toekomst van Pijnacker-Nootdorp tot het jaar 2050. Thematische structuurvisie duurzame energie & ... lees verder

Windmolens

windmolenszondag 14 februari 2016 12:53 Deze maand is er veel gediscussieerd over windmolens. Aanleiding is een startdocument van de Provincie over mogelijke plaatsen voor windmolens.
De provincie heeft van de landelijke overheid een opgave om een bepaald vermogen aan windenergie te realiseren. lees verder