waarom en hoe ...

Waardevol voor Pijnacker-Nootdorp

De fractie ChristenUnie-SGP wil aansluiten bij de samenleving,
een samenleving die op veel manieren onderling is verbonden maar veel veel losse eindjes kent.
Die grote uitdaging kunnen we aan als we dat doen in verbondenheid met elkaar en met God.
De kern van onze identiteit is ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping.
Als volgelingen van Jezus Christus willen we daar handen en voeten aan geven.

Hieronder het laatste nieuws ...

Corona-virus

Coronavirus.jpgdonderdag 26 maart 2020 23:15 Het virus slaat om zich heen om zo te zeggen. Getallen van het aantal besmette mensen, maar ook van het aantal doden in de wereld en in ons eigen landje komen ons onder ogen. Best beangstigend. In... lees verder

Terugblik op het - bijna - afgelopen jaar 2019

Zonsondergangdinsdag 24 december 2019 23:56 Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 is het gebruikelijk dat de nestor van de raad een terugblik geeft.
Op 19 december was deze - nobele - taak toebedeeld aan de fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, Cock Weerheim. lees verder

Beschouwingen over de Begroting 2020 en Uitvoeringsprogramma 2019-2023

Electrische auto.jpgvrijdag 08 november 2019 22:22 Op dinsdag 5 november 2019 is in de gemeenteraad de 'Begroting 2020' en het 'Uitvoeringsprogramma 2019-2023' behandeld. De tekst die deze avond door Cock Weerheim is uitgesproken, namens de ... lees verder

Vergaderschema

chr-feestdagen.pngdinsdag 01 oktober 2019 18:35 Afgelopen besluitvormende vergadering (26/9) stond het vergaderschema voor het jaar 2020 geagendeerd. Dat is een gebruikelijk verschijnsel en komt ieder jaar aan de orde. Echter, dit jaar was er ... lees verder

Beschouwingen bij Kadernota 2019

Evenwicht.jpgzaterdag 17 augustus 2019 22:01 Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, 11 juli, is de Kadernota 2019 behandeld. De zienswijze van de fractie is hieronder weergegeven. Het eerste jaar na de verkiezingen van ... lees verder

Weer verkiezingen...nee toch.

woensdag 15 mei 2019 21:44 Ja, toch maar wel.
De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn koud achter de rug of er dient zich alweer een moment aan om onze democratische plicht/verantwoordelijkheid tot uiting te brengen.
Ook in het Europees Parlement is het van belang dat er een geluid klinkt dat getoetst is aan de Schrift.
Bedenkingen positief of negatief t.a.v. Europese eenwording mogen er zijn.
Echter, dat wat van belang is (ook in Straatsburg) onder de aandacht brengen is nodig.
Samenwerking daar waar nodig, ja.
Superstaat met inlevering van zeggenschap, nee.

Het is duidelijk; we gaan stemmen voor een CU/SGP geluid op 23 mei!

CW lees verder

Debat avond Provinciale Staten

Auto navigatie.jpgmaandag 04 maart 2019 09:30 Debat tussen Provinciale Statenkandidaten maandagavond 11 maart 2019 aanvang 20.30 uur  De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan weer voor de deur. Op woensdag 20 maart aanstaande kunt u ... lees verder

SGP-ers op bezoek i.v.m.verkiezingen Prov.Staten

maandag 25 februari 2019 22:05 Op D.V.5 maart 2019 as spreken in een zaal van de Dorpskerk Koningshof 3
te Pijnacker de heren: mr. G. C. van der Staaij 2e kamerlid en G. A. van de Breevaart kandidaat Provinciale Staten.
Thema:Provinciale Verkiezingen 2019.
Met speciale aandacht voor: Energieneutraal en wonen in het groen- uit principe, gewoon doen.

Aanvang 19:30u lees verder

11 maart 2019 Politiek cafe i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten

maandag 25 februari 2019 21:38 In de Bibliotheek Julianalaan 47 te Pijnacker wordt een debat avond gehouden i.v.m. met de verkiezingen van de Prov.Staten op 20 maart as. Vertegenwoordigers van CDA, ChristenUnie, PvdA, ... lees verder

Startnotities...

vrijdag 01 februari 2019 23:04 In dit nieuwe jaar zijn we begonnen met een tweetal startnotities.
De ambities die wij hebben vastgelegd in ons hoofdlijnen akkoord dienen via de startnotities te worden gerealiseerd.
WE hebben het dan over de: Omgevingsvisie en de Energietransitie.
Een belangrijke taak is er weggelegd voor de mens op aarde.
Goed beheer en zorg ook met het oog op hen die na ons komen.
Stilletjes aan is het er in geslopen die gedachte dat alles maakbaar is.
Wij mensen zullen wel eens even...
Het is waar: 100% verantwoordelijk.
Toch de woorden bij monde van Petrus: "Maar wij verwachten, naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont." snijden hout.
Starten onder de notie van deze wetenschap is een wezenlijke start-notitie.

CW lees verder

Terugblik op het - bijna- afgelopen jaar 2018

Straatmuzikantdonderdag 27 december 2018 12:33 Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 is het gebruikelijk dat de nestor van de raad een terugblik geeft.
Op 20 december was deze - nobele - taak toebedeeld aan de fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, Cock Weerheim. lees verder

Vuurwerk...?

vuurwerk rtv-oost.jpgwoensdag 28 november 2018 19:24 Bij de beschouwingen op de Programma Begroting 2019 heeft onze fractie aandacht gevraagd voor het vuurwerk in de oudejaars nacht.
De vraag is of het wel zo nodig is om met die milieu aantastende bezigheid aan de gang te blijven.
Wij vinden van niet vandaar de aandacht.
Het moet te regelen zijn.
Te denken valt aan gecontroleerde plaatsen.
Van overheid wege is het erg stil, maar onlangs heeft de minister er toch aandacht aangegeven.
Gewezen werd op plaatselijke initiatieven en/of mogelijkheden.
Wie weet gaan we nog eens een stille en schone oudejaars nacht beleven.
Aan ons zal het niet liggen.
Geen enkele ander partij sloot zich echter aan op de avond van de Begrotingsbehandeling...

Nu de wisseling van het jaar snel nadert is de Partij voor de Dieren wakker geworden uit de winterslaap, beetje vroeg natuurlijk, maar wel met ideeën om het vuurwerk aan banden te leggen.

Het kan verkeren...

CW lees verder

Beschouwingen over de Begroting 2019 en Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Staaldraad bouw.jpgvrijdag 09 november 2018 22:03 Op dinsdag 6 november 2018 is in de gemeenteraad de 'Begroting 2019' en het 'Uitvoeringsprogramm2018-2022' behandeld. De tekst die deze avond door Cock Weerheim is uitgesproken, namens de fractie ... lees verder

politiek café over (passend) onderwijs - ma. 5 november, 19.45 u

politiek cafe 5 nov 2018_IMG_20181105_212510_resized_20181105_102358907.jpgzaterdag 27 oktober 2018 23:30 Op maandag 5 november werd er in Pijnacker een politiek café gehouden over (passend) onderwijs.
Sprekers waren Tweede Kamerleden van CDA, D66, SGP, VVD en PvdA of GL.
Gespreksleider wass Reinoud de Vries, bestuurder Primair Onderwijs “Octant” Scholengemeenschap.

De bijeenkomst werd gehouden in “Het Nest”/Keizerskroon/Vlinderboom,
aan de Zilverreigerdreef 101, 2643 MC Pijnacker. lees verder