Lokale afdeling: wie zijn we ...

ChristenUnie - afdeling: algemeen

De ChristenUnie is een politieke fusie van de partijen RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). ChristenUnie! Eenvoudig. Recht-toe-recht-aan. En degelijk.

De ChristenUnie staat in een rijke traditie. Een traditie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Een traditie van ARP, CHU, GPV en RPF. Talloze christenen hebben zich in het verleden uitgesproken over de inhoud van de christelijke politiek. Over de relatie tussen geloof en politiek, over de vrijheid van godsdienst en over de betekenis van Gods wet voor het publieke leven. De ChristenUnie bouwt voort op datgene wat door anderen is gezegd en geformuleerd. Verbonden met het christelijk denken over de inrichting van het politiek en maatschappelijk leven, formuleert ze haar program in aansluiting op de eisen en vraagstukken van deze tijd.

ChristenUnie! Een duidelijke naam. Handen! Een duidelijk beeld. De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek, want geloof heeft óók handen!

Lees meer over de ChristenUnie op http://www.christenunie.nl

 


ChristenUnie - afdeling: concreet

Historie

De afdeling Pijnacker-Nootdorp van de ChristenUnie is opgericht op 17 juli 2001. Het betrof toen een fusie tussen de kiesverenigingen van GPV en RPF.

Leden

De afdeling heeft op dit moment circa 50 leden. Naast het bestuur is er een fractie en een campagneteam

Wij hebben uw steun nodig!

Binnen de afdeling is het een punt van aandacht om "meer leden actief" te krijgen.
De afdeling heeft vooral behoefte aan ondersteuning op de volgende gebieden:

  • digitale nieuwsbrief
  • website  
  • propaganda-activiteiten
  • Daarnaast is er altijd behoefte aan informatie, kennis, inzichten, over bepaalde onderwerpen. Zie voor verdere informatie hierover onder steunfractie.

Wilt u actiever worden binnen de afdeling, of overweegt u om lid te worden? Via de secretaris kunt u nadere informatie krijgen.

Wilt u lid worden van de ChristenUnie? Via het formulier kunt u zich aanmelden als lid.