Speerpunten

Waar staat de SGP voor?

De SGP is vóór politiek volgens de Bijbelse waarden en normen. Zij komt op voor de christelijke cultuur en traditie in Nederland. Een land waar het leven beschermd wordt het gezin geborgenheid ervaart en mensen omzien naar elkaar. Een land waar de zondag een rustdag is, waar mensen zich veilig voelen en waarin de overheid vrijheid van burgers waarborgt. De SGP stáát ervoor. 


Vóór een christelijk Nederland
De SGP staat voor Bijbelse politiek en komt op voor de christelijke cultuur en traditie van Nederland. Aan een leven naar christelijke waarden en normen, wil God Zijn zegen verbinden. Bovendien is dat goed voor de hele samenleving en laat het ieder mens tot zijn recht komen. De SGP wil de democratische rechtsstaat beschermen tegen ondermijnende krachten, waaronder die van radicale islamisten.

Vóór het Gezin
Het gezin hoort een veilige plaats te zijn vol warmte, liefde en geborgenheid. Een plek waar zorg, tijd en aandacht is voor elkaar. De SGP wil de positie van gezinnen beschermen en verbeteren. Ouders mogen niet uit financiële noodzaak de arbeidsmarkt worden opgejaagd. Zij moeten een vrije keuze hebben tussen werken en opvoeden. De grote waarde die goede gezinnen hebben voor de héle samenleving is onschatbaar.

Vóór het Leven
Het leven is het beschermen waard, van het begin tot het einde. Daarom wil de SGP af van de huidige abortus- en euthanasiewetten. Hulp bij levensbeëindiging moet strafbaar blijven, ook als mensen er zelf om vragen. Er moet veel meer werk worden gemaakt van goede stervensbegeleiding en het bieden van alternatieven voor abortus.

Vóór Elkaar
De SGP staat pal achter kwetsbaren in de samenleving. Voor hen moet er een goed sociaal vangnet zijn. Tegelijkertijd dient de burger zijn verantwoordelijkheid te kennen en omzien naar mensen in knelsituaties. Misbruik van sociale voorzieningen moet hard aangepakt worden. Professionele hulpverlening is niet direct een kwestie van extra geld, maar van persoonlijke aandacht en zorg voor degenen die op die hulp zijn aangewezen. Een herwaardering van wat kerken en particuliere organisaties op het terrein van de zorg (kunnen) doen, is meer dan gewenst.

Vóór de Zondagsrust
De zondag is een zegen, van God en moet tot Zijn eer worden besteed. Eén dag in de week om tot rust te komen vóór de nieuwe (werk)week begint, is goed voor iedereen. Daarom moet de huidige winkeltijdenwet worden aangepast, zodat alle winkels gesloten blijven. Dit ook ter bescherming van de kleine ondernemers. Werken op zondag moet beperkt worden tot wat echt nodig is. Werknemers die niet op zondag willen werken, mogen geen nadelige gevolgen ondervinden van deze keuze.

Vóór de Veiligheid
Op straat en ook thuis, voelen veel mensen zich steeds onveiliger. In de steden, maar ook op het platteland. Dit vraagt om meer politie. Bijvoorbeeld om overlast van rondhangende jongeren tegen te gaan, maar ook in de strijd tegen vernielzucht en harde misdaad. Misdaad – groot of klein – mag niet lonen. De SGP staat voor een strenge strafmaat voor criminelen en meer aanwezigheid van de politie in het straatbeeld.

Vóór een Verantwoordelijke Vrijheid
De SGP komt op voor klassieke vrijheden. De vrijheid van onderwijs is er een van. Die is nodig om christelijke scholen in staat te stellen de christelijke identiteit zichtbaar te maken en vast te houden. Daar horen nu eenmaal toelatingscriteria bij, voor leraren en leerlingen.
De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar als die vrijheid ontaardt in godslastering of in het opzettelijk aantrappen tegen anderen, zijn we ver-keerd bezig. Bij vrijheid horen onlosmakelijk verantwoordelijkheid en recht doen aan verscheidenheid.
De SGP vraagt blijvend om aandacht voor geloofsvervolgden in het
buitenland.

Vóór een Duurzame Leefomgeving
Goed rentmeesterschap betekent zorgvuldig omgaan met de schepping. Daarom moet, om een voorbeeld te noemen, duurzame energie (nog) meer gestimuleerd worden. Windenergie biedt perspectief, maar we moeten evenzeer kijken naar andere alternatieve energie-bronnen. Boeren en vissers spelen een belangrijke rol in het beheer van onze natuur. Zij hebben ruimte nodig om zich verder te ontwikkelen en tijd om zich, waar nodig, te kunnen aanpassen. Goede landbouwgrond moet niet opgeofferd worden aan water.

Vóór Israël
De staat Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, wordt van alle kanten bedreigd. En dat terwijl de steun aan het Joodse volk vanuit andere landen vermindert. Als ergens blijkt dat de islam kwaadaardige trekken heeft, is het wel in het Midden-Oosten. De SGP staat achter Israël en komt op voor het recht van het Joodse volk op een veilig bestaan.

Vóór een Gezonde Economie
Het huishoudboekje van de staat is verwaarloosd. Er is jarenlang op te grote voet geleefd. De SGP streeft naar een gezond financieel beleid. De overheid moet efficiënter worden en zich richten op haar kerntaken. Burgers en bedrijven krijgen op die manier meer eigen verantwoordelijkheid én ruimte om te ondernemen. De overheid moet vooral investeren in haar kerntaken, zoals onderwijs, innovatie, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid.

Meer Nederland, Minder EU
De Europese Unie, opgericht met het doel om vrede op het continent te garanderen, is ongewild een steeds politieker orgaan geworden.
De SGP wijst 'Europa' als superstaat af. Samenwerking tussen lidstaten is prima, maar verdere integratie is onwenselijk. Nederland moet zoveel mogelijk als zelfstandige staat haar eigen afwegingen kunnen maken, zonder vanuit ‘Brussel’ opgelegde dictaten.