verkiezingsprogramma 2022-2026

Hieronder is het verkiezingsprogramma weergegeven:
klik op onderstaande balk,
daarna wordt het document gedownload,
waarna linksonder op het scherm een knop verschijnt waarop u kunt klikken,
daarna wordt het document geopen. 

Een samenvatting van het programma is daaronder weergegeven.

Samenvatting van het verkiezingsprogramma, 2022-2026

Hieronder geven we een samenvatting van datgene waar deze twee politieke partijen voor staan.
Het is gevat onder de titel 'Solidair in Pijnacker-Nootdorp'.

Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19.
Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten.
De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren.
Er is teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.

Wij zijn ons van deze dingen bewust en zien dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven ter discussie staat.
Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Pijnacker-Nootdorp oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in.
Wij willen als ChristenUnie/SGP meebouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: We willen investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid.
De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Pijnacker-Nootdorp.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar.
Maar de overheid is er volgens ons wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren.
En de overheid beschermt de ruimte waarbinnen mensen vrede kunnen stichten en bewaren.

De kernboodschap van geloof, hoop en liefde omvat in onze visie vooral:
1) zorg dat iedereen meetelt
2) investeer in de toekomst van gezinnen en kinderen
3) kom op voor (godsdienst)vrijheid
4) geef onderdak aan mensen in nood
5) zorg voor rentmeesterschap en duurzaamheid
In het verkiezingsprogramma (document wordt gedownload, verschijnt linksonder in uw scherm)
wordt dit verder uitgewerkt.

Als u zich kunt vinden in ons programma, roepen we u dringend op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
uw stem uit te brengen op één van de kandidaten van onze lijst.
Met uw steun verwerven wij meer zetels en kunnen wij een krachtiger geluid laten horen in de gemeenteraad.