Vergaderingen

De fractie-betrokkenen vergaderen in hetzelfde ritme als dat er gemeenteraadsvergaderingen plaatsvinden. Het moment van vergaderen is meestat enkele dagen voor de gemeenteraadsvergadering.

De vergaderlocatie is de fractiekamer van de ChristenUnie-SGP in het raadhuis te Nootdorp. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. Neem wel van tevoren even contact op met een van de leden van de steunfractie, zodat we samen naar een geschikte datum/tijd kunnen zoeken.