Beschouwingen bij Kadernota 2019

Evenwicht.jpgzaterdag 17 augustus 2019 22:01

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, 11 juli, is de Kadernota 2019 behandeld.
De zienswijze van de fractie is hieronder weergegeven.

Het eerste jaar na de verkiezingen van maart 2018 zit erop. ’’Samen in verbinding’’ heeft een aftrap gemaakt.
De jaarstukken en de Kadernota 2019 geven een mooi beeld van ons doen en laten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Dank voor de stukken en al het werk dat als organisatie is gedaan.

We kunnen zeggen: wat gaat het goed in Pijnacker-Nootdorp.
Wij zijn blij met de voorliggende sluitende begroting.
We hebben het tij mee om zo te zeggen en kunnen voorstellen doen voor nieuw beleid.
Investeren in de samenleving -en zelfs meer- een solide basis voor een  volgende raadsperiode.
Een aantal zaken kunnen we met het voordeel bekostigen en misschien  een stukje lasten verlichting voor de burger…?
Let echter op, zoals ook onze minister van Financiën Wopke Hoekstra(CDA) in een interview over de situatie in Nederland zei:
"het gaat nu goed(met Nederland), maar het kan zo weer anders zijn”.

Goed dat is Nederland, maar geld ook een gemeente.
Er kunnen zo weer tegenslagen en onzekerheden zijn…
Gaan we dan somberen? Nee, regeren is vooruit zien.
We tellen onze zegeningen die ons moed geven verder te gaan!

De Kadernota met haar ‘’verkeerslichtenmodel’’ geeft duidelijk aan wat we hebben gedaan en wat we er voor gaan doen.
In die zin blijven we kleuren- waar we al jong mee zijn begonnen- en wat is daar mis mee..?
Bij actualisatie meerjarenperspectief (3) zien we dat, v.w.b. de algemene uitkering, de wijzigingen beperkt zijn. Dat is wel eens anders geweest. 
Onder het kopje “Autonome ontwikkelingen’’ doet het wat vreemd aan dat in het kader van de wet op de lijkbezorging de loonkosten hoger uit vallen en dat (antwoord) door een mistelling…
Mooi is  bij ‘’Actualisatie’’ de praktijkondersteuners voor de  huisartsen!
Meer zou te noemen zijn het is echter allemaal na te lezen.

Dan: nieuw beleid.
Wij kunnen ons wel vinden in de meeste voorstellen
Graag onderstrepen wij o.a.’’ investeren in het groen’’ dit gezien het nieuws rondom eikenprocessierups, berenklauw, ziek groen ed.
Het gaat toch om onze veiligheid en gezondheid.
Hoe investeren we zonder nieuwe problemen letterlijk en figuurlijk op de hals te halen…
Kwaliteit dat is het. Daarbij denken we ook aan veiligheid, duurzaamheid en de inrichting van ons Raadhuisplein.

Dan de afweging voor vanavond!
Afgelopen week buitelde de een na de andere motie of amendement over ons heen. Het wordt een boeiende avond…
Lastenverlichting: afschaffing hondenbelasting en/of verlaging OZB. ..??
De standpunten van ChristenUnie/SGP  staan nog niet op Telstar-online.
Hondenbelasting wordt hier en daar afgeschaft als zijnde achterhaald. Daar tegenover zijn er gemeenten die zelfs verhogen. Je kan hier veel over discussiëren. Is het niet een signaal voor de vervuiler die betaald…?

Wie merkt de OZB-verlaging? Wel meerderen dan bij afschaffing hondenbelasting.
Wat is wijsheid…?
Moeten we er nu  zoveel tijd aan besteden of het nog eens meenemen?
Kortom: eigenlijk hebben we ook een beetje een luxe probleem, toch?
Gaan we dan kijken naar zaken waar mensen echt mee worden geholpen? Spreekt ons erg aan op zich! Echter blijkt ook lastig, omdat daar vaak via maatwerk al het nodige mogelijk is binnen onze gemeente…(parkeerkaart invaliden bv.)

Naast dat het gaat goed in Pijnacker- Nootdorp, zakelijk gezien is er nog veel wat mensen bezig houd in al hun sores (Hebreeuws).
Er zijn relatie, sociale, psychische en  communicatieve problemen.
Via allerlei wegen komt dat gelukkig wel daar waar het wezen moet, maar toch! Daarbij zouden we ons vroeger moeten realiseren, waar het allemaal te laat voor is.

Ik ga nog even terug naar onze minister, Wopke Hoekstra die John F. Kennedey aanhaalde uit  1961.
Ik citeer: "hier op aarde moet het werk van God ook ons werk zijn”.
Ddaarmee parafraseerde hij een gedeelte uit het  Bijbelboek Jesaja. Zit overigens in de lijn wat wij hier in Nederland gelukkig nog kennen bij wetgeving, als de Koning wordt genoemd als zijnde "te regeren bij de gratie Gods" (dat is de genade van God).
Dat is het! Dat rentmeesterschap wat we hebben ontvangen.

Het besef dat we de dingen  zo mogen doen in afhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor hen waar we mee samen leven geeft voldoening

Cock Weerheim   (Fractie ChristenUnie/SGP), juli 2019


Op de pagina 'Standpunten ... > Algemene beschouwingen' zijn alle Algemene Beschouwingen van de fractie te lezen.

« Terug

Reacties op 'Beschouwingen bij Kadernota 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.