Terugblik op het - bijna - afgelopen jaar 2021

Schoonmaken toetsenbord laptop.jpgwoensdag 29 december 2021 23:37

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar is het gebruikelijk dat de nestor van de raad een terugblik op het afgelopen jaar geeft.
Aan het einde van dit jaar 2021 was deze - nobele - taak dan ook weer toebedeeld aan de fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, Cock Weerheim.
De tekst die Cock Weerheim op 23 december jl. heeft uitgesproken is weergegeven onder > Wij vinden > Algemene beschouwingen.

« Terug