campagne-activiteiten

In verband met de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022
zijn door de ChristenUnie en SGP in Pijnacker-Nootdorp de volgende activiteiten gepland:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

De volgende activiteiten zijn gepland:

 • Er zijn momenteel geen activiteiten gepland.


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Reeds gepasseerde activiteiten:

 • 12 maart 2022:
  • ChristenUnie-SGP campagne tour
  • met de landelijke promotie toerbus
  • en boegbeeld Pieter Grinwis
  • Tijdslot: 13.45-14.30 uur
  • Locatie: Klapwijk, Vrouwenrecht - pleintje bij het wijkpark

 • 7 maart 2022:

VERKIEZINGSDEBAT OVER DUURZAAMHEID, NATUUR EN MILIEU OP 7 MAART

Op maandag 7 maart heeft een openbaar verkiezingsdebat plaatsgevonden over duurzaamheid, natuur en milieu.
Het debat was georganiseerde door het Milieuplatform. 
Tijdens het konden inwoners horen wat de meningen zijn van de plaatselijk politiek over actuele onderwerpen op het gebied van bijvoorbeeld energievoorziening, natuurwaarden en duurzame glastuinbouw.
De vertegenwoordigers van de 9 partijen die aan de verkiezingen medoen gaven aan wat in hun verkiezingsprogramma’s de speerpunten zijn als het gaat om duurzaamheid, natuur en milieu.
Daarna weden ze uitgedaagd om in debat te gaan over negen verschillende stellingen. Vinden zij dat wijken, zoals Klapwijk, nu al van het gas afgehaald kunnen worden? Zijn de lokale politici het eens met de stelling dat warmtenetten op geothermie nu nog te duur en te risicovol voor onze inwoners zijn?
Ook de natuur en biodiversiteit in onze woonkernen komen aan bod. Stemmen de beoogde leden van de nieuwe gemeenteraad er mee in dat we in onze gemeente meer natuurinclusief moeten bouwen met natuurlijk ingerichte plantsoenen, bermen en oevers?
Het Milieuplatform adviseert de gemeente over bijvoorbeeld ruimtegebruik en duurzaam bouwen, groene gebieden, verkeer en vervoer, recreatie, geluid, bodem, water, lucht, afval, energie en milieucommunicatie. 


#top