Nieuwsbrieven 2015

Door de fractie ChristenUnie-SGP worden Nieuwsbrieven uitgebracht.
Ja, we realiseren ons dat er helaas geen goede regelmaat in zit, communicatie blijft een aandachtspunt.
In een nieuwsbrief wordt vooral ingegaan op de agenda van de raadsvergadering van de betreffende maand.
Door u op de hoogte te houden van de onderwerpen die in de raad behandeld gaan worden, hopen we u bij ons werk te betrekken.
Als er vragen zijn over de onderwerpen die behandeld worden, of als u hier een opmerking over heeft, of specifieke kennis wilt inbrengen, schroom dan niet contact op te nemen met de (steun)fractie-leden. Met elkaar kunnen wij de kwaliteit van onze inbreng verhogen.
Onderstaand zijn de meest recente Nieuwsbrieven opgenomen.